Πληκτρολογείστε τον κωδικό και κλίκ στο continue. ( η TAB και Enter )