Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Δ. Σ. του Συλλόγου Κορωνίδας