Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
2004
D.S.2004