Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Το Δ. Σ. το 2011