Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Οι Πρόεδροι της Κοινότητας Κορωνίδας