Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Κωμιακίτες Επιστήμονες - Καθηγητές ΑΕΙ
Παρακαλούμε τους Κωμιακίτες Επιατήμονες - Καθηγητές ΑΕΙ να μας στείλουν φωτογραφίες τους αλλά και φωτογραφίες σχετικές με το αντικείμενο της δουλειάς τους μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για να προβάλουμε τόσο την προσωπικότητά τους όσο και το επιστημονικό τους έργο μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.