Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Δημήτριος Στυλιανού Κορρές, Καθηγητής Ιατρικης Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών