Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Μαρία Γεωργίου Φραγουλοπούλου, Καθηγήτρια Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών