Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Γιάννης Χατζόπουλος-Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου