Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Κωμιακίτες Καλλιτέχνες
Παρακαλούμε τους Κωμιακίτες Καλλιτέχνες να μας στείλουν φωτογραφίες τους αλλά και φωτογραφίες σχετικές με το αντικείμενο της δουλειάς τους μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για να προβάλουμε τόσο την προσωπικότητά του όσο και το επιστημονικό τους έργο μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.