Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Κωμιακίτες Αξιωματικοί
Παρακαλούμε τους Κωμιακίτες Αξιωματικούς, ενεργούς και εν αποστρατεία, να μας στείλουν αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες σπό εκδηλώσεις, τελετές και ασκήσεις (από τη Σχολή έως και το βαθμό που βρίσκονται ή αποστρατεύτηκαν) για να τις προβάλουμε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.