Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Δημοτικό Σχολείο Κωμιακής
Αγαπητοί Κωμιακίτες, ένα δείγμα της ζωντάνιας του Χωριού μας ήταν το Δημοτικό Σχολείο με τα πολλά παιδιά που είχε στις παλιές καλές αλλά και δύσκολες εποχές. Παρακαλούμε να μας στείλετε φωτογραφίες από τη ζωή των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο της Κωμιακης από τις παλιές εποχές μέχρι και σήμερα. Μέσα από τις φωτογραφίες αυτές θα καταγραφεί και η ιστορική εξέλιξη του πληθυσμού του χωριού μας.