Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Πρόσωπα Κωμιακής (νέο)