Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Karoussis