Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Τοπία Περιφέρειας Κορωνίδας  (23 Δεκεμβρίου 2010)
Σύλλογος Κοροωνίδας