Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Κωμιακή  (23 Δεκεμβρίου 2010)