Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Χειμώνας 2017  (09 Ιανουαρίου 2017)
Φωτογραφίες από Ιωάννα Κορρέ