Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Αγιά  (23 Δεκεμβρίου 2010)
Σύλλογος Κορωνίδας