Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Κάμπος  (23 Δεκεμβρίου 2010)
Σύλλογος Κορωνίδας