Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Άγιος Θόδωρος