Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Εκδηλώσεις στην Κωμιακή  (23 Δεκεμβρίου 2010)
Αγαπητοί Κωμιακίτες, ο Σύλλογος Κορωνίδας Ναξου προσπαθεί να να αναδείξει τη ζωή στο Χωριό μας μέσα από κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παρακαλούμε να μας στείλετε φωτογραφικό υλικό που να είναι σχετικό με τις εκδηλώσεις που γίνονταν και γίνονται στο Χωριό μας για να το προβάλουμε μέσα από τα έντυπα και την ιστοσελίδα του Συλόγου μας. Παρακαλούμε επίσης να μας γράφετε και την πηγή προέλευσης του φωτογραφικού υλικού για να το αναφέρουμε.