Φωτογραφική Συλλογή του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου
Εκδηλώσεις στον Απόλλωνα  (23 Δεκεμβρίου 2010)
Σύλλογος Κορωνίδας