Το Δ. Σ. το 2011 > Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου 2011
Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου 2011. Διακρίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά: Στέφανος Ανδρής (Ταμίας), Σιά Κρητικού (Ειδική Γραμματέας), Βασίλης Αλιμπέρτης (Πρόεδρος), Στάθης Σιδερής (Αντιπρόεδρος), Θανάσης Ψαράς (Μέλος), Γιάννης Φραγκίσκος (Μέλος), Ευανθία Κορρέ (Μέλος), Σοφία Κορρέ (Γραμματέας)
(1024x768); 21 December 2010 22:17:53; ISO:320; E:1/30 s; A:f/3.3; Flash::Yes