Το Δ. Σ. το 2011 > Βασίλης Αλιμπέρτης και Στάθης Σιδερής
Ο Πρόεδρος Βασίλης Αλιμπέρτης και ο Αντιπρόεδρος Στάθης Σιδερής
(1024x768); 21 December 2010 22:20:24; ISO:400; E:1/30 s; A:f/4.4; Flash::Yes