Το Δ. Σ. το 2011 > Σοφία Κορρέ, Βασίλης Αλιμπέρτης και Στάθης Σιδερής
Η Γραμματέας Σοφία Κορρέ, ο Πρόεδρος Βασίλης Αλιμπέρτης και ο Αντιπρόεδρος Στάθης Σιδερής
(1024x768); 21 December 2010 22:20:41; ISO:400; E:1/60 s; A:f/4.4; Flash::Yes