Κωμιακίτες Καλλιτέχνες > Παντελής Βούλγαρης
(259x194)