Κωμιακίτες Αξιωματικοί > Ανδρέας Κυπριάδης
Αξιωματικός της Χωροφυλακής. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Συνταγματάρχη. Είναι ο πατέρας της Μαρίκας Ματζάκου (σύζυγος του Στρατηγού Ματζακαντώνη). (Φωτογραφία από Πέτρο Αντωνίου Ματζάκο)
(525x768)