Ιω.Κ.Αλιμπέρτης, Κων.Ιω. Αλιμπέρτης, Γεώργ. Κων. Αλιμπέρτης. Φωτογραφία από Βασίλη Αλιμπέρτη.
(2307x3366)