Κωμιακίτες Στρατιώτες σε Δύσκολες Εποχές > Νίκος Σιδερής και Γιάννης Κορρές
Σέρρες 1914. Ο δωρητής του ρολογιού της Θεοσκέπαστης Νίκος Σιδερής (καθιστός) μαζί με το Γιάννη Κορρέ (Κορροδογιάννη) (φωτογραφία από Ελισσάβετ Κορρέ (του Κορροδογιάννη))
(985x1372)