Κατά την επιστράτευση του 1940 (φωτογραφία από Γιάννη Χατζόπουλο (Γαννάκη του Μιχαλουδομιχάλη))
(2035x1598)