Κωμιακίτες Στρατιώτες σε Δύσκολες Εποχές > Κώστας Ανδρής (Τσαουρδέλης)
(515x658)