Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Θεολόγος Καστρινέλλης
Δάσκαλος στην Κωμιακή από 1960 έως 1970. Φωτογραφία από Βασίλη Αλιμπέρτη
(1296x1200)