Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Απόστολος Γκιόλβας
Δάσκαλος στην Κωμιακή
(139x351)