Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Αικατερίνη Ελευθερίου-Καστρινέλλη
Δασκάλα στην κωμιακή από 1957 έως 1970
(209x370)