Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Αικατερίνη Ελευθερίου-Καστρινέλλη
Δασκάλα στην κωμιακή από 1957 έως 1970
Original image details
File name: 05_gymn_epideijeis[1].JPG
File size: 26054 bytes
Resolution: 209x370 pixels