Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Γεώργιος Τζαννετής
Δάσκαλος στην Κωμιακή από 1958 έως 1961
(203x215)