Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Ελένη Φιολιτάκη-Παραρά
Δασκάλα στην Κωμιακή από 1958 έως 1965
(231x515)