Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Ιουλιανός Τζιώτης
Δάσκαλος στην Κωμιακή από 1962 έως 1967
(555x534)