Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Ειρήνη Γεωργ. Αλιμπέρτη
Δασκάλα από τις Ροδινές (1952-1993) (φωτογραφία από Βασίλη Αλιμπέρτη)
(1528x2358); 26 August 2010 18:38:08; ISO:160; E:1/30 s; A:f/2.8; Flash::No