Οι Δάσκαλοι της Κωμιακής > Δημήτριος Κρητικός
(85x81)