Χειμώνας 2017 > img_komiaki01
Φωτογραφία από Ιωάννα Κορρέ
(853x480)