Χειμώνας 2017 > img_komiaki07
Φωτογραφία από Ιωάννα Κορρέ
(854x480)