Άγιος Θόδωρος > Άγιος Θεόδωρος
Φωτογραφία Νίκος Δ. Χατζόπουλος
(4000x3000); 13 February 2011 13:46:01; ISO:80; E:1/100 s; A:f/8.0; Flash::No