Άγιος Θόδωρος > Άγιος Θεόδωρος
Φωτογραφία Νίκος Δ. Χατζόπουλος
(4000x3000); 13 February 2011 12:27:49; ISO:80; E:1/200 s; A:f/8.0; Flash::No