Βιντεοσκοπήσεις
30-12-2011 Εκδηλώσεις στη Λέσχη του Συλλόγου  (30-12-2011)   
Γιάννης Εμμ. Πρεβενιός ( BlogSpot Koronidas, GIANPREV )
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Εκδηλώσεις στη Λέσχη του Συλλόγου - Ομιλία του Προέδρου

Κάλαντα από Πέτρο και Τασσο Βιτζηλαίο
Το Γλέντι