Βιντεοσκοπήσεις
Γλέντι και Ομιλία Προέδρου στη Λέσχη του Συλλόγου  (22.01.2012)   
Γιάννης Ε. Πρεβενιός
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Εκδηλώσεις στην ΑθήναΓλέντι στο Σύλλογο