Βιντεοσκοπήσεις
Το χαλάζι σε Κωμιακή και Απολλωνα(Γ. Κρητικός)   
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας