Βιντεοσκοπήσεις
19-12-2011 Γιορτή Δημ. Σχολείου Κωμιακής - Κάλαντα στην Κωμιακή  (19-12-2011 24-12-2011)   
Γ. Ν. Χωριανόπουλος, Γ. Α. Κρητικός, απο to Ning Koronidas
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας