Βιντεοσκοπήσεις
07-09-2011: Ο Εσπερινός της Θεοσκέπαστης στην Κωμιακή   
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας