Βιντεοσκοπήσεις
04-09-2011: Στη Μνήμη των 13 Εργατών από την Κωμιακή που Πνίγηκαν το 1958   
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας